Klæbu kulturråd

Klæbu kulturråd

Klæbu kulturråd er et samarbeidsorgan for fritidskulturlivet i bydelen som tidligere utgjorde Klæbu kommune. Kulturrådet er partipolitisk nøytralt.
Klæbu kulturråd (org.nr. 822 753 302 ) har som formål å være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for medlemslagene. Ved overgangen til nye Trondheim kommune består rådet av ti medlemslag, ledet av Klæbu Damekor. Rådsmøtene holdes på Sørborgen skole. Et viktig samarbeidsprosjekt for kulturrådet er å sette sammen den årlige kulturkalenderen for å unngå arrangementskollisjoner i bydelen Klæbu. Som eiere av scenemoduler og korbenker har kulturrådet ansvaret med å forvalte utleie, lagring, vedlikehold og forsikring av disse. Utover dette vil også samarbeid med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning innen kultur i bydelen og byen forøvrig, være noe rådet er opptatt av. Kulturrådet er representert i Klæbu Nærmiljøråd, og er medlem av Trondheim Kulturnettverk (TKN).
TEKST
N/A
TELEFON
PUBLISERT
12.11.19 08:47
SIST OPPDATERT
16.06.20 10:31
ÅPNE I GOOGLE MAPS:
Klæbu - Beste bygda i by'n
Bestebygda hører hjemme i bydelen Klæbu i Trondheim, og ble opprettet våren 2019 mens Klæbu enda var egen kommune. Bestebygda er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Klæbu nærmiljøråd. Formålet er å formidle aktuelle saker fra bydelen, og samtidig være en ressurs for alle som lurer på hva Klæbu har å by på.